Услуги

РЕГИОПЛАН предлага следните основни услуги:

  1. Разработване на проектно предложение по оперативните програми;
  2. Изготвяне на секторни анализи;
  3. Изготвяне на пространствени научни изследвания за сектори или обособени териториални системи;
  4. Реализация на аналитични и изследователски дейности по проекти;
  5. Изготвяне на научно обосновани социално-икономически прогнози;
  6. Изработване на ГИС приложения и визуализация на пространствени данни и прогнози;
  7. Провеждане на инвестиционни изследвания за корпоративни клиенти – Feasibilty study, Cost-benefit, Master plan.

Екипът на Региоплан ЕООД