Клиенти

Нашите клиенти са:

  1. Частни компании желаещи да реализират проект по оперативните програми;
  2. Неправителствени организации желаещи да реализират проект по оперативните програми или друга донорска програма;
  3. Държавни институции, общински и областни администрации;

Екипът на Региоплан ЕООД